Ykkösräjäytys

Kallion_hydraulikiilaus-01

Hydrauliskt kilarbete

Berg får ge vika också där sprängarbete inte är möjligt eller förbjudet. Kanaler för täckdiken, fördjupningar för hiss-schakt, fördjupningar för brunnar, lösbrytning i källare.

louhinta

Stenbrytning

Erikoisrajaytykset-01

Specialsprängarbete

Vi utför sprängande av stål- samt betongstrukturer samt sprängarbete i masugnar och smältugnar! Snabbare, säkrare samt kostnadseffektivare metod att riva. Se sprängning videon här.

Martin Pihlflyckt

Martin Pihlflyckt

Managing Director, (officer ret.), blast technician
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jukka Salonen

Major (engineer ret.), blast technician
Juha Koskinen

Juha Koskinen

Captain (engineer ret.), blast technichian